Przewodnik informujący o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie grójeckim

Jednym z zadań określonym w celach szczegółowych Narodowego Programu, nałożonym na samorządy terytorialne jest przygotowanie aktualizowanego corocznie Przewodnika informującego o lokalnych dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Opracowanie niniejszego Przewodnika to próba podniesienia świadomości i wrażliwości wśród mieszkańców Powiatu na problemy osób z zaburzeniami psychicznymi, jak również usystematyzowania najistotniejszych, pomocnych informacji niezbędnych do poprawy funkcjonowania w życiu codziennym osób cierpiących na zaburzenia psychiczne oraz ich rodzin.

Jednocześnie publikacja przybliża kwestie dotyczące ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym, w tym osobom z zaburzeniami psychicznymi wraz z wykazem instytucji z terenu powiatu grójeckiego, co powinno ułatwić drogę dla osób szukających instytucji, do których można zwrócić się o pomoc.