DZIEŃ KONSULTACJI

DZIEŃ KONSULTACJI

W sobotę, 10 października 2020r.w godzinach 9.00-12.00, Zespół Wczesnego
Wspomagania Rozwoju zaprasza rodziców dzieci objętych zajęciami WWR do
skorzystania z konsultacji z psychologiem, logopedą, pedagogiem.
Zapisy u poszczególnych specjalistów.