Organizacja pracy Zespołu WWR w roku szkolnym 2015/ 2016.

Zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w roku szkolnym 2015/2016.

„Bo ja lubię z nim spać…” o spaniu z dzieckiem

Konsultacje psychologiczne w I semestrze roku 2015/2016

Propozycje tematów spotkań na rok 2015/16