WIADOMOŚCI PORADNIANE NR 5

Czytaj więcej

Budżet Obywatelski Mazowsza

 
Szanowni Państwo,
Powiat Grójecki w roku 2022 r. złożył do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza dwa projekty (Konferencja i Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Grójeckiego – Nasze najpiękniejsze oraz Piknik Historyczny VIVAT PUŁASKI), które przeszły pozytywną weryfikację i zostały skierowane do głosowania mieszkańców.
W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o wsparcie tej inicjatywy poprzez rozpropagowanie informacji o głosowaniu wśród uczniów.
Głosowanie rusza 8 czerwca 2022 r. i potrwa do 30 czerwca 2022 r.
Czytaj więcej

Żegnamy Elżbietę Paczkę ...

Czytaj więcej

2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Autyzmu

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją (materiał opracowany przez Edupassion - ucz się z pasją).


Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

Dzieci dzieciom” - Solidarni z Ukrainą - Prace

Prace plastyczne wykonane przez dzieci znajdujące się pod opieką Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warce.

 


Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

Warsztaty profilaktyczne w Zespole Szkół w Jasieńcu

W dniu 30.03.2022 r. w Zespole Szkół w Jasieńcu odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów pod tytułem „Zagrożenia związane z używaniem dopalaczy i innych środków psychoaktywnych” prowadzone przez psychologa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warce – mgr Patrycję Pernak. . W zajęciach wzięło udział 110 uczniów. W czasie ostatnich kilkunastu lat rynek narkotykowy znacząco się zmienił. Od około 2014 roku obserwujemy ekspansję środków psychoaktywnych, tzw. dopalaczy. Obserwujemy ich stale utrzymującą się popularność wśród młodych ludzi. Poważne konsekwencje wynikające z używania tych substancji skłaniają nauczycieli i pedagogów i psychologów do podejmowania działań mających na celu zapobieganie używania tych szczególnie groźnych substancji przez dzieci i młodzież. Zajęcia dla uczniów miały przede wszystkim dostarczyć wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z używaniem dopalaczy, zapoznać ich z czynnikami chroniącymi oraz czynnikami ryzyka, a także wskazać miejsca, w których można uzyskać pomoc.

Celem warsztatów było:

  • omówienie szkód wyrządzanych przez dopalacze (fizycznych, psychicznych i społecznych),
  • obalenie nieprawdziwych informacji na temat „dopalaczy” i innych substancji odurzających,
  • ukazanie zagrożeń i konsekwencji związanych z zażyciem „dopalaczy”
  • przedstawienie i omówienie czynników ryzyka związanych z rozpoczęciem zażywania środków psychoaktywnych.

Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się, jakie niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia stanowią „dopalacze” i inne substancje uzależniające. Uczniowie uczyli się asertywnego odmawiania w sytuacji, gdy będą namawiani do zażycia środków uzależniających. Warsztaty miały również na celu pomóc w rozwijaniu najważniejszych umiejętności interpersonalnych takich jak komunikowanie się z ludźmi, podejmowanie świadomych i odpowiedzialnych decyzji oraz asertywność. Odbyła się również dyskusja grupowa: „Co chroni młodzież przed sięganiem po narkotyki?” oraz „Jakie są powody dla których nastolatki sięgają do dopalacze i inne środki psychoaktywne?”

Opracowała mgr Patrycja Pernak

 

Dzieci Dzieciom - pomoc dla gości z Ukrainy

Punkt Konsultacyjny pomocy psychologiczno-pedagogicznego dla osób przybywających z Ukrainy

WIADOMOŚCI PORADNIANE NR 4

Czytaj więcej

WIADOMOŚCI PORADNIANE NR 3

Czytaj więcej