FERIE ZIMOWE W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W WARCE

Zaproszenie na warsztatowe zajęcia feryjne dla dzieci z oddziałów „0” oraz uczniów klas I

ZAPROSZENIE - Karnawał dla dzieci objętych Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE GRUPY WSPARCIA W RAMACH SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Konferencja dla specjalistów