SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW SZKOLNYCH - Spotkanie organizacyjne

ZAPROSZENIE - Konferencja dla specjalistów - Autyzm - wczesna diagnoza i terapia 22.11.2017

WWR - Zaproszenie na zajęcia otwarte prowadzone metodą Weroniki Sherborne

Wkręć się w POMAGANIE

Oficjalne rozpoczęcie zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju w roku szkolnym 2017/2018 - Relacja