Zaproszenie na wspólne czytanie Wesela Wyspiańskiego

RELACJA Z INTEGRACYJNEGO SPOTKANIA DZIECI ORAZ RODZICÓW OBJĘTYCH ZAJĘCIAMI WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE WWR

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE W RAMACH WSPOMAGANIA ROZWOJU SZKÓŁ

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W WARCE