,,Uczeń z Zespołem Aspergera, Autyzmem w szkole. Wyzwania edukacji włączającej.”- szkolenie w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Warce.

Obchody Światowego Dnia Wiedzy o Autyźmie

Zaproszenie na spotkanie w ramach wspomagania rozwoju szkół

RELACJA ZE SPOTKANIA Z PSEM TERAPEUTĄ W PORADNI PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNEJ W WARCE

Zwykłe dni z niezwykłymi dziećmi” Zapiski terapeuty wczesnego wspomagania rozwoju.