Doradztwo zawodoweW roku szkolnym 2015/2016 mgr Beata Budzianowska doradca zawodowy przebywa

na urlopie macierzyńskim. Indywidualne badania zawodoznawcze prowadzą

psycholodzy mgr Agnieszka Glinka i mgr Monika Krawczyk po wcześniejszy

zgłoszeniu do sekretariatu Poradni 48 667 28 89.

 

Do zadań doradcy zawodowego zatrudnionego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warce należy:

 • udzielanie porad w formie grupowej i indywidualnej młodzieży gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej w wyborze kierunku kształcenia, zawodu zgodnie z uwarunkowaniami psychofizycznymi, możliwościami systemu edukacyjnego, a także zapotrzebowaniem rynku pracy;
 • współpraca z nauczycielami i rodzicami w procesie orientacji zawodowej wychowanków.UCZNIU, zgłoś się do doradcy, gdy:

 • Masz problem z określeniem swoich zainteresowań, możliwości, uzdolnień, etc.,
 • Masz ograniczoną wiedzę na temat typów szkół, proponowanych ścieżek kształcenia itp.,
 • Chcesz świadomie zaplanować swoją drogę edukacyjną,
 • Chcesz już dziś pomyśleć o własnej karierze zawodowej,
 • Chcesz wkroczyć niebawem na rynek pracy, a masz problem ze stworzeniem swoich dokumentów aplikacyjnych ze względu na brak doświadczenia,
 • Chcesz dobrze przygotować się do swojej pierwszej rozmowy kwalifikacyjnejWYCHOWAWCO, także możesz skorzystać z pomocy doradcy, zwłaszcza gdy:

 • Chciałbyś uzyskać pomoc w realizacji zadań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły,
 • Chciałbyś uzyskać pomoc w przeprowadzeniu zajęć dla swoich uczniów o tematyce z zakresu orientacji zawodowej: zajęcia warsztatowe, spotkania informacyjne, testy zainteresowań itp.,
 • Potrzebujesz pomocy w przygotowaniu rodziców do efektywnego wspierania własnych dzieci w podejmowaniu ważnych decyzji, zarówno edukacyjnych jak i zawodowych,
 • Potrzebujesz pomocy i Twoim zdaniem doradca zawodowy jest osobą, która jest w stanie Ci jej udzielić
OFERTA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

1.

Doradztwo zawodowe dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych – przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia:

- zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół gimnazjalnych klasy II-III ,,Poznaj swoje zainteresowania i świat szkolnictwa zawodowego” lub ,,Decyzja zawodowa gimnazjalisty”

mgr Agnieszka Glinka – Psycholog

według potrzeb

2.

Porady indywidualne dla uczniów niezdecydowanych dotyczące wyboru kierunku dalszego kształcenia ponadgimnazjalnego określania preferencji zawodowych, uzyskania informacji o szkołach, profilach, studiach wyższych.

mgr Agnieszka Glinka – Psycholog

według potrzeb

 3.

Zajęcia dla rodziców uczniów klas III gimnazjum

,,Jak wspierać dziecko w podjęciu decyzji zawodowej”

 mgr Agnieszka Glinka – Psycholog

 według potrzeb

4.

Udzielenie porad uczniom z ograniczeniami w wyborze zawodu ze względu na stan zdrowia

mgr Agnieszka Glinka – Psycholog

 według potrzeb

 5.

Indywidualne konsultacje dla uczniów gimnazjum dotyczące korelacji predyspozycji zwodowanych z deklarowanym wyborem dalszego kształcenia

mgr Monika Krawczyk - psycholog

według potrzeb

6.

Diagnozowanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów gimnazjum.

mgr Monika Krawczyk – psycholog

według potrzeb

 
ARTYKUŁY
MATERIAŁY DO POBRANIA
Prezentacja Power Point: Wprowadzenie - kim jest doradca zawodowy?
[POBIERZ]