Terminy posiedzeń

Harmonogram posiedzeń Zespołów Orzekających w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Warce w roku szkolnym 2023/2024: 
 • 05.09.2022 r. 
 • 26.09.2022 r.
 • 17.10.2022 r.
 • 14.11.2022 r.
 • 12.12.2022 r.
 • 09.01.2023 r.
 • 06.02.2023 r.
 • 05.03.2023 r.
 • 02.04.2023 r.
 • 23.04.2023 r.
 • 21.05.2023 r.
 • 04.06.2023 r.
 • 25.06.2023 r.
 • 23.07.2023 r.
 • 20.08.2023 r.  

Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się o godz. 16:00.

Dopuszcza się możliwość zwołania dodatkowego posiedzenia Zespołu Orzekającego w sytuacjach wyjątkowych.