Terminy posiedzeń

Terminy posiedzeń Zespołu Orzekającego w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Warce w roku szkolnym 2019/2020: 
 • 18 września 2019 r.
 • 16 października 2019 r.
 • 13 listopada 2019 r.
 • 11 grudnia 2019 r.
 • 08 stycznia 2020 r.
 • 05 lutego 2020 r.
 • 04 marca 2020 r.
 • 01 kwietnia 2020 r.
 • 29 kwietnia 2020 r.
 • 27 maja 2020 r.
 • 03 czerwca 2020 r.
 • 24 czerwca 2020 r.
 • 05 sierpnia 2020 r.
 • 26 sierpnia 2020 r.   

Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się o godz. 16:00.

Dopuszcza się możliwość zwołania dodatkowego posiedzenia Zespołu Orzekającego w sytuacjach wyjątkowych.