strona w przygotowaniu

Harmonogram posiedzeń Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w roku szkolnym 2020/2021

Czytaj więcej

JAK ORGANIZOWANE ZAJĘCIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI?

Zajęcia są dostosowane indywidualnie do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka. Spotkania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie. W celu rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych zajęcia mogą być również prowadzone w grupie.W skład zespołu specjalistów prowadzących działania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju wchodzą: psycholog, pedagog specjalny, surdopedagog, tyflopedagog, logopeda, neurologopeda, terapeuta SI, rehabilitant.W ramach objęcia dziecka pomocą WWR organizowane są także zajęcia hipoterapii i dogoterapii.

Harmonogram spotkań Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju z rodzicami w ramach „grupy wsparcia” w roku szkolnym 2020/2021

Czytaj więcej

JAK WYGLĄDA PROCEDURA PRZYJĘCIA DZIECKA NA ZAJĘCIA WWR?

Aby dziecko zostało objęte zajęciami WWR musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.