Działania profilaktyczne i wspierające realizację wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny i szkoły

Pracownicy  Poradni prowadzą tematyczne działania edukacyjno-informacyjne  dla rodziców lub nauczycieli – zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem środowiska.

Stała oferta poradni:

 • wizyty psychologów w przedszkolach/szkołach w celu  monitorowania funkcjonowania dzieci/uczniów będących pod opieką poradni,
 • obserwacja dzieci na terenie placówek oraz konsultacje dla nauczycieli,
 • warsztaty dla rodziców z zakresu umiejętności wychowawczych,
 • wsparcie rodzin i uczniów niepełnosprawnych,
 • przesiewowe badania psychologiczno-logopedyczne dla dzieci z oddziałów przedszkolnych,
 • przesiewowe badania słuchu „Słyszę” i wzroku „Widzę”,
 • badania dzieci klas I – III w celu rozpoznania ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się
 • konsultacje dla rodziców i nauczycieli dzieci uzdolnionych,
 • wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych : konsultacje, rozmowy, prelekcje,
 • wspieranie nauczycieli i specjalistów przedszkoli i szkół w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych – porady indywidualne, prelekcje, konsultacje,
 • konsultacje, warsztaty dla młodzieży z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • warsztaty, prelekcje mające na celu profilaktykę agresji i przemocy w szkole,
 • działalność informacyjno-szkoleniowa oraz konsultacyjna dla nauczycieli wspomagających oraz asystentów