Zaproszenie na spotkanie w ramach wspomagania rozwoju szkół

ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z ZABURZENIAMI KONCENTRACJI UWAGI - ADHD

Ferie z Logopedą

List Minister Edukacji do Rodziców i Opiekunów

Relacja ze spotkania „grupy wsparcia” w dniu 1 grudnia 2016 r. dla rodziców dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.