Wybrane metody diagnozy i terapii logopedycznej dziecka z afazją

Propozycje tematów spotkań dla uczniów, rodziców, nauczycieli przygotowane przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Warce na rok szkolny 2016/2017.

BADANIA PRZESIEWOWE

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW SZKOLNYCH

Harmonogram posiedzeń Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w roku szkolnym 2016/2017