ZAJĘCIA GRUPOWE dla dzieci ORGANIZOWANE NA TERENIE PORADNI

ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI ORGANIZOWANE NA TERENIE PORADNI

TERAPIA INDYWIDUALNA DLA DZIECI PROWADZONA NA TERENIE PORADNI

Konsultacje psychologiczne w roku szkolnym 2016/2017

Procedury zakwalifikowania dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warce.