BADANIA PRZESIEWOWE

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW SZKOLNYCH

Harmonogram posiedzeń Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w roku szkolnym 2016/2017

Harmonogram spotkań Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju z rodzicami w ramach „grupy wsparcia” w roku szkolnym 2016/2017.

WWR - SPOTKANIE INTEGRACYJNE W HOTELU „SIELANKA” - RELACJA