Harmonogram posiedzeń Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w roku szkolnym 2016/2017

 

L.p.
Data spotkania
Temat
Osoba koordynująca spotkanie

1.

 

 

24.08.2016r.

 

 

 

 

Organizacja pracy zespołu WWR w nowym roku szkolnym.

Ustalenie listy dzieci, przydział specjalistów i
 godzin pracy z dzieckiem (na podstawie opinii i rozporządzenia).

Mgr Ewa Aleksandrowicz

2.

 

26.09.2016r.

 

Organizacja spotkania integracyjnego w plenerze

 

Mgr Ewa Aleksandrowicz

 

3.

Listopad

 

 

Organizacja  zajęć terapeutycznych „Dogoterapia”

Omówienie spraw bieżących dotyczących organizacji i przebiegu
 zajęć. Wymiana doświadczeń pomiędzy terapeutami
 (na podstawie obserwacji dzieci uczestniczących w zajęciach).

 

 

 

 

Mgr Ewa Aleksandrowicz

4.

 

 

 

 

Styczeń

 

Analiza postępów w rozwoju psychoruchowym dzieci
 uczestniczących w zajęciach(profil osiągnięć).
 Ewaluacja programów zajęć rewalidacyjnych.

Mgr Ewa Aleksandrowicz

5

Luty

Spotkanie organizacyjne w sprawie grupowych zajęć logopedycznych

 

Mgr Ewa Aleksandrowicz

6.

Marzec

 

Organizacja zajęć „Dogoterapii”

Mgr Ewa Aleksandrowicz

7.

Kwiecień

 

Organizacja spotkania z rodzicami związanego z Międzynarodowym Dniem Autyzmu.

Mgr Ewa Aleksandrowicz

8.

 

Maj

 

Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2016/2017.

 Omówienie profili osiągnięć dzieci.

 Wymiana doświadczeń
 pomiędzy terapeutami.

 

Mgr Ewa Aleksandrowicz


Członkowie zespołu WWR na bieżąco omawiają sprawy dotyczące organizacji pracy.

Przedstawiono na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 14.09.2016 r.

 

 

Harmonogram spotkań Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju z rodzicami w ramach „grupy wsparcia” w roku szkolnym 2016/2017.

 

L.p.
Data spotkania
Osoba odpowiedzialna
Temat spotkania
Osoba koordynująca spotkanie
Uwagi

1.

25.08.2016

Mgr Ewa Aleksandrowicz

Organizacja zajęć
w nowym roku szkolnym

Mgr Ewa Aleksandrowicz

Protokołuje

Mgr Anna Świetlik

 

2.

 

 

26.09.2016

Mgr Ewa Aleksandrowicz

Mgr Monika Anyszkiewicz

Spotkanie integracyjne w plenerze

Mgr Ewa Aleksandrowicz

 

Protokołuje

Mgr Dominika Zembrzuska

 

3.

Listopad

Mgr Monika Anyszkiewicz

 

„Dogoterapia” warsztaty

Mgr Ewa Aleksandrowicz

 

Protokołuje

Mgr Anna Świetlik

 

 

4.

 

 

Luty

Mgr Monika Anyszkiewicz

Mgr Anna Świetlik

Grupowe zajęcia logopedyczne-warsztaty

Mgr Ewa Aleksandrowicz

Protokołuje

Mgr Anna Świetlik

 

5.

 

 

Marzec

Mgr Monika Anyszkiewicz

 

„Dogoterapia” warsztaty

 

Mgr Ewa Aleksandrowicz

 

Protokołuje

Mgr Anna Świetlik


  6.

 

  Kwiecień

 

 

Mgr Katarzyna

Werman

Mgr Dominika    Zembrzuska

 

Dieta dziecka autystycznego -prelekcja

Autyzm oczami dziecka - pokaz filmu, prelekcja

 

Mgr Ewa Aleksandrowicz

 

 

Protokołuje

Mgr Katarzyna Werman

 

   7.

 

Czerwiec

 

Zespół WWR

Uroczyste zakończenie zajęć WWR

Mgr Ewa Aleksandrowicz

Protokołuje

Mgr Anna Świetlik

 

 

 

Tygodniowy plan pracy poradni w roku szkolnym 2017/2018

Czytaj więcej

ZAJĘCIA GRUPOWE dla dzieci ORGANIZOWANE NA TERENIE PORADNI

Czytaj więcej

ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI ORGANIZOWANE NA TERENIE PORADNI

Czytaj więcej

TERAPIA INDYWIDUALNA DLA DZIECI PROWADZONA NA TERENIE PORADNI

Czytaj więcej

Konsultacje psychologiczne w roku szkolnym 2016/2017

Czytaj więcej

Procedury zakwalifikowania dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warce.

Czytaj więcej

Konsultacje psychologiczne w II semestrze roku szkolnego 2015/2016

 

Imię i nazwisko

Specjalność

Miejsce konsultacji

Terminy konsultacji

Godzina konsultacji

mgr Agnieszka Glinka

psycholog

 

Publiczna Szkoła Podstawowa

Nr 2 w Warce

 

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbroszy Dużej

 

22.02.2016 r.

14.03.2016 r.

04.04.2016 r.

09.05.2016 r.

 

29.02.2016 r.

21.03.2016 r.

25.04.2016 r.

23.05.2016 r.

 

25.02.2016 r.

17.03.2016 r.

14.04.2016 r.

19.05.2016 r.

 

 

 

13:00-16:00

 

 

 

 

13:00-17:00

 

 

 

 

8:30  -11:30

mgr Wanda Brosowska

psycholog

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 

27.01.2016 r.

17.02.2016 r.

09.11.2016 r.

16.03.2016 r.
13.04.2016 r.

15.05.2016 r.

 

 

8:00-13:00

mgr Patrycja Pernak - Donica

psycholog

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

 

 

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa

Nr 1 w Warce

 

 

22.01.2016 r.

23.03.2016 r.

08.04.2016 r.

06.05.2016 r.

03.06.2016r.

 

19.02.2016 r.

18.03.2016 r.

24.04.2016 r.

20.05.2016 r.

 

8:00-12:00

 

 

 

 

8:00-12:00

 

 

 

 

Konsultacje psychologiczne w II semestrze roku 2015/2016

 Prosimy się zapoznać z harmonogramem konsultacji psychologicznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogincznej w Warce.

Czytaj więcej