,,Uczeń z Zespołem Aspergera, Autyzmem w szkole. Wyzwania edukacji włączającej.”- szkolenie w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Warce.

Z inicjatywy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warce 26 marca odbyło się szkolenie na temat: ,,Uczeń z Zespołem Aspergera, Autyzmem w szkole. Wyzwania edukacji włączającej.” Uczestniczyli w nim pracownicy pedagogiczni poradni, jak również nauczyciele placówek oświatowych podległych Poradni: z gmin Warka, Jasieniec i Chynów, którzy pracują z dziećmi z autyzmem. Szkolenie to jedna z wielu inicjatyw podejmowanych przez Poradnię w Warce, mających na celu wsparcie Rad Pedagogicznych szkół w pracy na terenie placówek w ramach tzw. sieci wsparcia.

Czytaj więcej

RELACJA ZE SPOTKANIA Z PSEM TERAPEUTĄ W PORADNI PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNEJ W WARCE

Po raz kolejny dzieci objęte zajęciami WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU miały okazję wziąć udział w niezwykłym spotkaniu z psem terapeutą. Spotkanie odbyło się 18 marca 2017 r. (sobota) o godzinie 10:00 w Centrum Sportu i Rekreacji w Warce przy ul. Warszawskiej 45. Zostało poprowadzone przez panią Monikę Czwartyńską – dogoterapeutę w towarzystwie uroczej suczki Shili.

Czytaj więcej

Relacja z warsztatów logopedycznych 2017 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warce

dla dzieci objętych zajęciami Wczesnego Wspomagania Rozwoju. W tym roku odbyły się w czwartek - 23 lutego. W spotkaniu aktywnie uczestniczyły dzieci wraz z rodzicami.

Czytaj więcej

Relacja ze spotkania „grupy wsparcia” w dniu 1 grudnia 2016 r. dla rodziców dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.

 

1 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie w ramach działającej grupy wsparcia rodziców dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju z Panią Marzeną Fabisiak pedagogiem specjalnym, terapeutą integracji sensorycznej.

Czytaj więcej

Jak zmotywować rodzica do współpracy z nauczycielem - relacja z sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli w dniu 01.12.2016 r.

W ramach działającej SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA nauczycieli i specjalistów,  na spotkaniu  poruszono temat „Jak motywować rodzica do aktywnej współpracy ze szkołą”. Podczas wymiany doświadczeń nauczycieli uczestniczących w spotkaniu,  zebrano cenne  wskazówki i wyciągnięto wnioski, które każdy nauczyciel będzie mógł wdrożyć w swojej pracy dydaktycznej.

Czytaj więcej

INFORMACJA O SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA NAUCZYCIELI - RELACJA

W dniu 10.11.2016r. w naszej Poradni odbyło się spotkanie organizacyjne w ramach współpracy i samokształcenia w sieci. Spotkanie poprowadziły: mgr Agnieszka Glinka-psycholog oraz mgr Monika Anyszkiewicz- neurologopeda.

Czytaj więcej

Wybrane metody diagnozy i terapii logopedycznej dziecka z afazją

W dniu 21.10.2016 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warce odbyło się szkolenie dla logopedów oraz nauczycieli pracujących z dziećmi afatycznymi. Szkolenie prowadziła Justyna Gasik, dr nauk społecznych w zakresie pedagogiki, logopeda, pedagog specjalny, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej, terapeuta Integracji Sensorycznej.  W szkoleniu uczestniczyło 21osób : pracownicy Poradni oraz  nauczyciele specjaliści  stale współpracujący z naszą placówką.

Czytaj więcej

WWR - SPOTKANIE INTEGRACYJNE W HOTELU „SIELANKA” - RELACJA

26.09.2016 roku z inicjatywy zespołu specjalistów Wczesnego Wspomagania Rozwoju odbyło się kolejne już spotkanie integracyjne dzieci, rodziców, terapeutów, inaugurujące rozpoczęcie zajęć w nowym roku szkolnym 2016/2017. Corocznie odbywające się spotkania w plenerze, mają na celu wzajemne poznanie się, wymianę doświadczeń a przede wszystkim integrację całego zespołu wspomagającego rozwój małego dziecka niepełnosprawnego. Już po raz kolejny, dzięki uprzejmości hotelu „Sielanka” rodzice, dzieci oraz terapeuci, mogli lepiej się poznać przy wspólnej pracy, zabawie i rozmowie.

Czytaj więcej

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

17 czerwca 2016 roku w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warce odbyło się  uroczyste zakończenie zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju w roku szkolnym 2015/2016. Specjaliści zatrudnieni w Poradni pracujący z dziećmi i ich rodzicami, mogli podzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą z różnego zakresu działań podejmowanych w ramach prowadzonych zajęć wczesnego wspomagania rozwoju na terenie poradni.

Czytaj więcej

Relacja ze spotkania grupy wsparcia logopedów

13 kwietnia 2016r. odbyło się w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warce spotkanie logopedów szkolnych z rejonu działania Poradni. Spotkanie poświęcone było autyzmowi i było jednym z zaplanowanych działań w ramach obchodów Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu.

Czytaj więcej