INFORMACJA O SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA NAUCZYCIELI - RELACJA

W dniu 10.11.2016r. w naszej Poradni odbyło się spotkanie organizacyjne w ramach współpracy i samokształcenia w sieci. Spotkanie poprowadziły: mgr Agnieszka Glinka-psycholog oraz mgr Monika Anyszkiewicz- neurologopeda.

Czytaj więcej

Wybrane metody diagnozy i terapii logopedycznej dziecka z afazją

W dniu 21.10.2016 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warce odbyło się szkolenie dla logopedów oraz nauczycieli pracujących z dziećmi afatycznymi. Szkolenie prowadziła Justyna Gasik, dr nauk społecznych w zakresie pedagogiki, logopeda, pedagog specjalny, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej, terapeuta Integracji Sensorycznej.  W szkoleniu uczestniczyło 21osób : pracownicy Poradni oraz  nauczyciele specjaliści  stale współpracujący z naszą placówką.

Czytaj więcej

WWR - SPOTKANIE INTEGRACYJNE W HOTELU „SIELANKA” - RELACJA

26.09.2016 roku z inicjatywy zespołu specjalistów Wczesnego Wspomagania Rozwoju odbyło się kolejne już spotkanie integracyjne dzieci, rodziców, terapeutów, inaugurujące rozpoczęcie zajęć w nowym roku szkolnym 2016/2017. Corocznie odbywające się spotkania w plenerze, mają na celu wzajemne poznanie się, wymianę doświadczeń a przede wszystkim integrację całego zespołu wspomagającego rozwój małego dziecka niepełnosprawnego. Już po raz kolejny, dzięki uprzejmości hotelu „Sielanka” rodzice, dzieci oraz terapeuci, mogli lepiej się poznać przy wspólnej pracy, zabawie i rozmowie.

Czytaj więcej

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

17 czerwca 2016 roku w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warce odbyło się  uroczyste zakończenie zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju w roku szkolnym 2015/2016. Specjaliści zatrudnieni w Poradni pracujący z dziećmi i ich rodzicami, mogli podzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą z różnego zakresu działań podejmowanych w ramach prowadzonych zajęć wczesnego wspomagania rozwoju na terenie poradni.

Czytaj więcej

Relacja ze spotkania grupy wsparcia logopedów

13 kwietnia 2016r. odbyło się w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warce spotkanie logopedów szkolnych z rejonu działania Poradni. Spotkanie poświęcone było autyzmowi i było jednym z zaplanowanych działań w ramach obchodów Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu.

Czytaj więcej

Relacja ze spotkania z psem terapeutą w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warce

22 kwietnia 2016 dzieci objęte zajęciami Wczesnego Wspomagania Rozwoju na terenie poradni, spotkały się z panią Moniką Czwartyńską- dogoterapeutą. Gościem specjalnym była suczka Shilla, która okazała się niezwykle silnym motywatorem dla naszych dzieci w podejmowaniu i wykonywaniu określonych zadań. 

Czytaj więcej

"Gwiezdna podróż" w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warce - RELACJA

„Gwiezdna podróż” w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warce, to kolejne warsztaty w ramach grupy wsparcia dla rodziców i dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomagania  na terenie poradni.

Czytaj więcej

Zajęcia warsztatowe metodą Weroniki Sherborne

W naszej poradni 02.12.2015r. odbyły się zajęcia warsztatowe dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz ich rodziców z wykorzystaniem elementów ćwiczeń ruchowych wg metody ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Czytaj więcej

3 GRUDNIA „Dniem Osób Niepełnosprawnych” w wymiarze międzynarodowym i lokalnym

W 1992 roku Zgromadzenie Organizacji Narodów Zjednoczonych wprowadziło święto, którego celem jest przybliżenie społeczeństwu problemów, z którymi borykają się osoby z niepełnosprawnością. Szczególną uwagę zwraca się na integrację, w każdym aspekcie życia społeczno – ekonomicznego, szczególnie poprzez likwidację barier architektonicznych oraz podniesienie społecznej świadomości.

Czytaj więcej

Kilka słów o spotkaniu grupy wsparcia dla Rodziców Dzieci z autyzmem.

W dniu 6 listopada odbyło się pierwsze spotkanie grupy wsparcia dla Rodziców Dzieci z autyzmem. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Warce od lat wspiera dzieci i młodzież z tym zaburzeniem neurorozwojowym w różnych formach: konsultacji, wstępnej diagnozy, terapii. Pomocą objęci są też rodzice, opiekunowie prawni, nauczyciele. Organizowane są spotkania informacyjno – szkoleniowe w szkołach. Coroczny Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu na stałe wpisał się do kalendarza wydarzeń Poradni.

Czytaj więcej