"Gwiezdna podróż" w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warce - RELACJA

„Gwiezdna podróż” w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warce, to kolejne warsztaty w ramach grupy wsparcia dla rodziców i dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomagania  na terenie poradni.

Czytaj więcej

Zajęcia warsztatowe metodą Weroniki Sherborne

W naszej poradni 02.12.2015r. odbyły się zajęcia warsztatowe dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz ich rodziców z wykorzystaniem elementów ćwiczeń ruchowych wg metody ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Czytaj więcej

3 GRUDNIA „Dniem Osób Niepełnosprawnych” w wymiarze międzynarodowym i lokalnym

W 1992 roku Zgromadzenie Organizacji Narodów Zjednoczonych wprowadziło święto, którego celem jest przybliżenie społeczeństwu problemów, z którymi borykają się osoby z niepełnosprawnością. Szczególną uwagę zwraca się na integrację, w każdym aspekcie życia społeczno – ekonomicznego, szczególnie poprzez likwidację barier architektonicznych oraz podniesienie społecznej świadomości.

Czytaj więcej

Kilka słów o spotkaniu grupy wsparcia dla Rodziców Dzieci z autyzmem.

W dniu 6 listopada odbyło się pierwsze spotkanie grupy wsparcia dla Rodziców Dzieci z autyzmem. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Warce od lat wspiera dzieci i młodzież z tym zaburzeniem neurorozwojowym w różnych formach: konsultacji, wstępnej diagnozy, terapii. Pomocą objęci są też rodzice, opiekunowie prawni, nauczyciele. Organizowane są spotkania informacyjno – szkoleniowe w szkołach. Coroczny Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu na stałe wpisał się do kalendarza wydarzeń Poradni.

Czytaj więcej

Spacer przez park z historią w tle, czyli edukacja dla każdego. Plenerowa grupa wsparcia WWR.

W dniu 28 października 2015 r. rodzice wraz z dzieci objętymi zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju i terapeuci z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warce w ramach integracji, spotkali się w parku otaczającym Muzeum Kazimierza Pułaskiego, żeby wspólnie chwytać ostatnie ciepłe promienie słońca i podziwiać kolorową suknię jesieni, nasyconą feerią barw. Park jest nie byle jaki; rozciąga się bowiem malowniczo na skarpie i zboczach nad Pilicą.

Czytaj więcej