RELACJA Z WARSZTATÓW LOGOPEDYCZNYCH

W dniu 27.01.2018 r. odbyły się warsztaty logopedyczne dla dzieci objętych zajęciami Wczesnego Wspomagania Rozwoju 

Czytaj więcej

Relacja z konferencji zorganizowanej przez Poradnie Pedagogiczną w Warce

W dniu 22 listopada 2017 roku została zorganizowana przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej konferencja dla specjalistów „Autyzm – wczesna diagnoza i terapia”. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele, pracownicy służby zdrowia, przedstawiciele opieki społecznej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu.

Pierwsza część spotkania poświęcona została omówieniu kryteriów diagnostycznych i obrazu klinicznego autyzmu (prezentacja mgr Dominiki Zembrzuskiej - psychologa) oraz omówieniu narzędzia M-CHAT-R/F pozwalającego ocenić ryzyko wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu (mgr Monika Anyszkiewicz - neurologopeda).

Czytaj więcej

Oficjalne rozpoczęcie zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju w roku szkolnym 2017/2018 - Relacja

Kontynuując tradycję integracyjnego rozpoczynania zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju zaprosiliśmy naszych podopiecznych do sali zabaw „ Galaktyka Uśmiechu”, która mieści się w Warce przy ulicy Spółdzielczej.

Czytaj więcej

RELACJA Z INTEGRACYJNEGO SPOTKANIA DZIECI ORAZ RODZICÓW OBJĘTYCH ZAJĘCIAMI WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

Po raz kolejny dzieci objęte zajęciami WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU miały okazję wziąć udział w niezwykłym spotkaniu, które odbyło się 19 czerwca (poniedziałek) o godzinie 16:00 na terenie Stajni „Balao” w Zakrzewie k/Warki. Spotkanie zostało poprowadzone przez właścicielkę Stajni „Balao” i instruktora jazdy konnej- panią Annę Pyziak wraz ze współpracownikami.

Czytaj więcej

To autyzm sprawia, że jestem kim jestem… - spotkanie z okazji Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Warce

Jak co roku Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna przyłączyła się do obchodów Światowego Dnia Autyzmu. Tym razem pracownicy poradni zaprosili na spotkanie nauczycieli, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych tematyką autyzmu. Przybyłych gości powitała dyrektor Elżbieta Paczka, nawiązując do pozytywnej współpracy z nauczycielami i rodzicami, która przynosi korzyści obu stronom. Pani dyrektor podkreśliła, że każde działania planowane i realizowane przez naszą placówkę mają za zadanie rozwijać wiedzę i wskazywać na mechanizmy leżące u podłoża problemu. Autyzm, a dokładniej dzieci i młodzież z autyzmem, ich rodzice i wychowawcy należą do szczególnej grupy, która otrzymuje pomoc ze strony poradni, zaś coroczne uroczystości mają na celu przybliżanie problemów osób z autyzmem.

Czytaj więcej

,,Uczeń z Zespołem Aspergera, Autyzmem w szkole. Wyzwania edukacji włączającej.”- szkolenie w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Warce.

Z inicjatywy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warce 26 marca odbyło się szkolenie na temat: ,,Uczeń z Zespołem Aspergera, Autyzmem w szkole. Wyzwania edukacji włączającej.” Uczestniczyli w nim pracownicy pedagogiczni poradni, jak również nauczyciele placówek oświatowych podległych Poradni: z gmin Warka, Jasieniec i Chynów, którzy pracują z dziećmi z autyzmem. Szkolenie to jedna z wielu inicjatyw podejmowanych przez Poradnię w Warce, mających na celu wsparcie Rad Pedagogicznych szkół w pracy na terenie placówek w ramach tzw. sieci wsparcia.

Czytaj więcej

RELACJA ZE SPOTKANIA Z PSEM TERAPEUTĄ W PORADNI PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNEJ W WARCE

Po raz kolejny dzieci objęte zajęciami WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU miały okazję wziąć udział w niezwykłym spotkaniu z psem terapeutą. Spotkanie odbyło się 18 marca 2017 r. (sobota) o godzinie 10:00 w Centrum Sportu i Rekreacji w Warce przy ul. Warszawskiej 45. Zostało poprowadzone przez panią Monikę Czwartyńską – dogoterapeutę w towarzystwie uroczej suczki Shili.

Czytaj więcej

Relacja z warsztatów logopedycznych 2017 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warce

dla dzieci objętych zajęciami Wczesnego Wspomagania Rozwoju. W tym roku odbyły się w czwartek - 23 lutego. W spotkaniu aktywnie uczestniczyły dzieci wraz z rodzicami.

Czytaj więcej

Relacja ze spotkania „grupy wsparcia” w dniu 1 grudnia 2016 r. dla rodziców dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.

 

1 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie w ramach działającej grupy wsparcia rodziców dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju z Panią Marzeną Fabisiak pedagogiem specjalnym, terapeutą integracji sensorycznej.

Czytaj więcej

Jak zmotywować rodzica do współpracy z nauczycielem - relacja z sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli w dniu 01.12.2016 r.

W ramach działającej SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA nauczycieli i specjalistów,  na spotkaniu  poruszono temat „Jak motywować rodzica do aktywnej współpracy ze szkołą”. Podczas wymiany doświadczeń nauczycieli uczestniczących w spotkaniu,  zebrano cenne  wskazówki i wyciągnięto wnioski, które każdy nauczyciel będzie mógł wdrożyć w swojej pracy dydaktycznej.

Czytaj więcej