Zwykłe dni z niezwykłymi dziećmi” Zapiski terapeuty wczesnego wspomagania rozwoju.

Z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa, przygotowałam dla Państwa kilka uwag, zaczerpniętych z zeszytów obserwacji dzieci z zespołem Downa realizujących zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju w latach 2010-2015 w tutejszej Poradni. Z hasłem „Zwykłe dni z niezwykłymi dziećmi” i pamięcią o tym, że „aby być niezastąpionym, zawsze trzeba być odmiennym" (C. Chanel) zapraszam do lektury.

Czytaj więcej

Praca terapeutyczna z dzieckiem z dodatkowym chromosomem 21

Zespół Downa jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń rozwoju, tuż za całościowymi zaburzeniami rozwoju. Każdego roku na 600 – 800 urodzonych niemowląt, jest jedno z ZD. Obecnie rodzice mogą wcześniej dowiedzieć się o ryzyku wystąpienia u maluszka ZD, ale nie można powiedzieć, że przygotowują się i są przygotowani do bycia rodzicem dziecka z niepełnosprawnością. Obok niskiego poziomu napięcia mięśniowego i zaburzeń metabolicznych u dzieci z ZD współwystępują choroby serca, uszkodzenia narządów zmysłów czy epilepsja. Do tego może wystąpić zakłócenie, opóźnienie rozwoju psychoruchowego.

Czytaj więcej

ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z ZABURZENIAMI KONCENTRACJI UWAGI - ADHD

Co to jest?

Nadpobudliwość psychoruchowa rozumiana medycznie oznacza zespół nadpobudliwości psychoruchowej, czyli zespół hiperkinetyczny, będący schorzeniem, mającym charakterystyczne objawy i wymagającym odpowiedniego leczenia.

Czytaj więcej

Jak przygotować dziecko na spotkanie z logopedą?

Jak przygotować dziecko na spotkanie z logopedą? Zapraszamy do zapoznania się ze specjalnie przygotowaną bajką mającą na celu przełamać u dziecka niechęć do zajęć logopedycznych. Wystarczy pobrać załącznik.

Czytaj więcej

INTEGRACJA SENSORYCZNA NA WAKACJACH

Dnia 17.06.2016r. odbyło się uroczyste zakończenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju w roku szkolnym 2015/2016. Podczas wystąpienia specjaliści przedstawili  rodzicom  wyniki ankiety ewaluacyjnej, omówiono rolę grupy wsparcia dla rodziców w procesie wczesnego wspomagania rozwoju. Jako terapeuta integracji sensorycznej przekazałam rodzicom propozycje zabaw z dzieckiem, szczególnie możliwych do wykorzystania podczas wakacji, bo warto wiedzieć, że właściwa, celowa zabawa, może być także formą terapii.

Czytaj więcej

Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym obchodzonego 2 kwietnia Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu. Zapraszamy do lektury.

Czytaj więcej

Czy moje dziecko ma autyzm?

Drogi rodzicu! Poniżej znajdziesz wskazówki dotyczące sposobu monitorowania rozwoju dziecka w poszczególnych miesiącach, pod kątem możliwości wystąpienia u niego zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Czytaj więcej

Nadwrażliwość emocjonalna u dzieci jąkających się

Jak wykazują liczne badania, jąkanie jest problemem nie tylko logopedycznym. Istotne w terapii niepłynności mówienia jest połączenie sił logopedycznych i psychologicznych.  Dzieci jąkające się cechuje podwyższony poziom lęku. Nadwrażliwość emocjonalna stanowi czynnik predysponujący do wystąpienia niepłynności mówienia.

Czytaj więcej

Skuteczna profilaktyka niepowodzeń szkolnych badania przesiewowe w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warce.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warce, prowadzi od wielu lat w przedszkolach i szkołach  z rejonu działania Poradni  profilaktyczne badania przesiewowe dzieci 5-6 letnich uczęszczających do oddziału „0” oraz  uczniów klas I.

Czytaj więcej

„Bo ja lubię z nim spać…” o spaniu z dzieckiem

W szerokim spektrum trudności wychowawczych, z jakimi borykają się rodzice małych dzieci, rzadko ujawniają oni przyzwyczajenie do spania z własnym dzieckiem. Najczęściej fakt ten pojawia się „przypadkiem” lub w odpowiedzi na pytanie zadane wprost. Ten krótki artykuł chciałabym poświęcić nie na karanie, strofowanie rodziców, ale na omówienie przyczyn i konsekwencji tego dość kłopotliwego problemu (chociaż nie zawsze wprost nazwanego) oraz możliwych rozwiązań. Mam nadzieję, że zaproponowane rozwiązania przyczynią się do wprowadzenia procedury sprawnego zasypiania i snu dziecka.

Czytaj więcej