Informacja dotycząca terminów ważności orzeczeń wydanych przed 1 września 2017 r.

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz.U.60.2017) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warce informuje Rodziców dzieci realizujących naukę w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego że:

Czytaj więcej

,,Uczeń z Zespołem Aspergera, Autyzmem w szkole. Wyzwania edukacji włączającej.”- szkolenie w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Warce.

Z inicjatywy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warce 26 marca odbyło się szkolenie na temat: ,,Uczeń z Zespołem Aspergera, Autyzmem w szkole. Wyzwania edukacji włączającej.” Uczestniczyli w nim pracownicy pedagogiczni poradni, jak również nauczyciele placówek oświatowych podległych Poradni: z gmin Warka, Jasieniec i Chynów, którzy pracują z dziećmi z autyzmem. Szkolenie to jedna z wielu inicjatyw podejmowanych przez Poradnię w Warce, mających na celu wsparcie Rad Pedagogicznych szkół w pracy na terenie placówek w ramach tzw. sieci wsparcia.

Czytaj więcej

Obchody Światowego Dnia Wiedzy o Autyźmie

Czytaj więcej

Zaproszenie na spotkanie w ramach wspomagania rozwoju szkół

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warce w ramach wspomagania rozwoju szkół zaprasza zainteresowanych nauczycieli na kolejne spotkanie sieci wsparcia.

Czytaj więcej

RELACJA ZE SPOTKANIA Z PSEM TERAPEUTĄ W PORADNI PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNEJ W WARCE

Po raz kolejny dzieci objęte zajęciami WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU miały okazję wziąć udział w niezwykłym spotkaniu z psem terapeutą. Spotkanie odbyło się 18 marca 2017 r. (sobota) o godzinie 10:00 w Centrum Sportu i Rekreacji w Warce przy ul. Warszawskiej 45. Zostało poprowadzone przez panią Monikę Czwartyńską – dogoterapeutę w towarzystwie uroczej suczki Shili.

Czytaj więcej

Zwykłe dni z niezwykłymi dziećmi” Zapiski terapeuty wczesnego wspomagania rozwoju.

Z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa, przygotowałam dla Państwa kilka uwag, zaczerpniętych z zeszytów obserwacji dzieci z zespołem Downa realizujących zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju w latach 2010-2015 w tutejszej Poradni. Z hasłem „Zwykłe dni z niezwykłymi dziećmi” i pamięcią o tym, że „aby być niezastąpionym, zawsze trzeba być odmiennym" (C. Chanel) zapraszam do lektury.

Czytaj więcej

Praca terapeutyczna z dzieckiem z dodatkowym chromosomem 21

Zespół Downa jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń rozwoju, tuż za całościowymi zaburzeniami rozwoju. Każdego roku na 600 – 800 urodzonych niemowląt, jest jedno z ZD. Obecnie rodzice mogą wcześniej dowiedzieć się o ryzyku wystąpienia u maluszka ZD, ale nie można powiedzieć, że przygotowują się i są przygotowani do bycia rodzicem dziecka z niepełnosprawnością. Obok niskiego poziomu napięcia mięśniowego i zaburzeń metabolicznych u dzieci z ZD współwystępują choroby serca, uszkodzenia narządów zmysłów czy epilepsja. Do tego może wystąpić zakłócenie, opóźnienie rozwoju psychoruchowego.

Czytaj więcej

Dnia 21 marca Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna przyłącza się do obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa

Czytaj więcej

BADANIA PRZESIEWOWE SŁUCHU I WZROKU

Zapraszamy na badania przesiewowe słuchu „Słyszę” i wzroku „Widzę”. Badania indywidualne odbywać się będą na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warce lub na terenie szkoły (w przypadku zgłoszenia całej klasy).

Czytaj więcej

KONSULTACJE PEDAGOGICZNE DLA RODZICÓW

Rodzicu! Jeśli chcesz pozytywnie wpłynąć na rozwój swojego dziecka, potrzebujesz pomocy, ukierunkowania pracy z dzieckiem w domu zapraszamy na konsultacje pedagogiczne.

Czytaj więcej