Gotowość szkolna dziecka

Gotowość  szkolna oznacza osiągnięcie przez dziecko takiego poziomu rozwoju intelektualnego, społeczno-emocjonalnego i fizycznego, który pozwala mu sprostać wymaganiom stawianym przez szkołę. W związku z tym dojrzałość  szkolna w dużej mierze zależy od harmonijnego rozwoju dziecka we wszystkich tych strefach. Aby przebiegał on bez przeszkód, w przedszkolu realizuje się roczny obowiązek przygotowania do nauki w szkole. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wyznacza nauczycielom liczne cele pracy dydaktyczno-wychowawczej, dzięki której dzieci mają zdobyć kompetencje i umiejętności niezbędne do podjęcia edukacji szkolnej.

Czytaj więcej

Wspólna zabawa to fajna sprawa

Realizując program spotkań z rodzicami w ramach „grupy wsparcia” w roku szkolnym 2019/2020, przedstawiamy poniższy artykuł nt. wpływu zabawy na rozwój dzieci 3-4 letnich. „Wspólna zabawa to fajna sprawa”.

Czytaj więcej

STOP Przemocy

Według statystyk za przemocą wobec nieletnich najczęściej stoją osoby najbliższe, dzielące jedno gospodarstwo domowe. Sytuacja związana z pandemią, izolacja społeczna, zamknięcie szkół i wielu zakładów pracy, ograniczone możliwości swobodnego poruszania – to czynniki, które stwarzają idealne warunki dla osób stosujących przemoc domową. Ofiary są w zasadzie zamknięte w domu i zdane na łaskę i nastroje swoich oprawców. Ci drudzy mają dodatkowo dużo więcej stresorów, które mogą jeszcze zwiększać ryzyko wystąpienia przemocy.

Czytaj więcej

Ćwiczenia oddechowe

Chciałybyśmy zaproponować Państwu i dzieciom ćwiczenia oddechowe, które  powinny być wykonywane w przewietrzonym pomieszczeniu przez około 5 minut. Ćwiczenia powinny być wykonywane od 1 do 2 godzin po jedzeniu.

Czytaj więcej

Propozycje ćwiczeń usprawniających funkcje percepcyjno-motoryczne niezbędne do opanowania sprawności czytania i pisania.

Warunkiem  niezbędnym do opanowania umiejętności czytania i pisania jest pełna sprawność  analizatora:

  • Wzrokowego
  • Słuchowego
  • Kinestetycznego

Analizator to narząd zmysłowy, służący do odbierania bodźców zmysłowych. Zależnie od rodzajów odbieranych bodźców rozróżnia się analizatory: wzrokowy, słuchowy, kinestetyczny, smakowy, węchowy, dotykowy. Poniżej przedstawię Państwu zestawy ćwiczeń które możecie wykonać z dzieckiem w domu, a które służą doskonaleniu umiejętności szkolnych. Są one atrakcyjne,  ponieważ mają często formę zabawy.

Czytaj więcej

Kwiecień miesiącem wiedzy o autyźmie

 

 
 
 
 
 
 
 

Jak ćwiczyć z dzieckiem w domu rady ogólne?

Szanowni Rodzice.

W związku z zagrożeniami wynikającymi z rosnącej liczby zachorowań spowodowanych koronawirusem i zawieszeniem  wszystkich  zajęć terapeutycznych prowadzonych na terenie poradni,  proponuję aby rodzice wspólnie z dziećmi stworzyli plan działania  na najbliższe dni. Powinien on uwzględniać czas na naukę, zabawę i odpoczynek.
Ponieważ nie możemy spotykać na cotygodniowych zajęciach w poradni przekazuję kilka rad które możecie Państwo wykorzystać w domu do ćwiczeń doskonalących umiejętności szkolne oraz stymulujących rozwój funkcji percepcyjno-motorycznych zaangażowanych w procesie uczenia się.

Czytaj więcej

Jak rozmawiać z dziećmi o koronawirusie

Pandemia koronawirusa wywróciła do góry nogami nasze codzienne funkcjonowanie. Zamknięte szkoły i przedszkola. Wielu rodziców wykonuje pracę zdalną. Wskazane jest aby osoby starsze pozostały w domach i nie podejmowały się opieki nad wnukami. Wszystko po to aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się wirusa. W związku z tym wielu z nas zostało zamkniętych z dziećmi w czterech ścianach. Sam fakt nagłej i niezależnej od nas zmiany wywołuje duży lęk, dodatkowo źródłem napięcia jest obawa o zdrowie nasze i naszych najbliższych. Odczuwane przez nas emocje będą w istotny sposób wpływały na funkcjonowanie naszych dzieci.

Czytaj więcej

Logopeda - ćwiczenia języka

Dzień dobry,

Chciałybyśmy zaproponować Państwu i dzieciom ćwiczenia języka. Można je wykonywać w dowolnej chwili. Proszę pamiętać o zapewnieniu odpowiedniej higieny podczas ćwiczeń, należy sobie i dziecku umyć dokładnie buzię.  Życzymy owocnej pracy i miło spędzonego czasu z dzieckiem.

mgr Anna Świetlik-logopeda
mgr Monika Anyszkiewicz - neurologopeda

Czytaj więcej

Zwykłe dni z niezwykłymi dziećmi” Zapiski terapeuty wczesnego wspomagania rozwoju.

Z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa, przygotowałam dla Państwa kilka uwag, zaczerpniętych z zeszytów obserwacji dzieci z zespołem Downa realizujących zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju w latach 2010-2015 w tutejszej Poradni. Z hasłem „Zwykłe dni z niezwykłymi dziećmi” i pamięcią o tym, że „aby być niezastąpionym, zawsze trzeba być odmiennym" (C. Chanel) zapraszam do lektury.

Czytaj więcej